ALMUNGE JSK

Info för medlemmar
Ungdomar

Är du under 20 år eller har barn som är under 20 år och är medlem i Almunge JSK?
Då skjuter ni/de gratis på älgbanan (seriepriset). Är ni/de inte medlem men vill bli det så kan ni kontakta Per Håkansson som hanterar medlemsfrågor.
Email: Per Håkansson eller mobil: 070-5421592.

Medlemsdokument

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2011
Balansrapport 2011
Resultatrapport 2011
 
Medlemskap-PUL
Ansökan medlemskap
Stadgar för Almunge Jaktskytteklubb

Almunge Jaktskytteklubb
info@almungejsk.se