ALMUNGE JSK

Skjutbanan


Anläggningar på Kvarnmyra

Älgbanan
Älgbanan ombyggd under vintern 2005/06 och har försetts med nytt maskineri samt akustisk markering. Bredvid Älgbanan finns det en inskjutningsbana, 80m, för inskjutning av kulgevär.
OBS Blyspetskulor är inte tillåtet på älgbanan, den skadar markeringstavlan, med sämre funktion av träffmarkering som följd.

Viltmålsbanan 50 m
Här kan man skjuta på vildsvin, miniälg och rådjur med .22 long och jägarexamens hagelprov.

Lerduvebanor
Vi har banor för nordisk trap och skeet. Vi har en särskild bana för jägarexamens lerduveprov.

Övriga banor
På området finns det också en korthållsbana, 50 m och en 300 m bana med tio ställ. på 300 m-banan finns det skjutvallar på 100 och 200 meter.

Klubbstugan
Klubbstugan är inrymd i det gamla boningshuset på Kvarnmyra. Där det finns ett enklare kök och en mindre samlingslokal.

Telefon skjutbana
0174-22319

Så här hittar Du till Kvarnmyra Skjutbana

Från Uppsala
Tag väg 282 mot Almunge/Edsbro. Passera genom Länna och efter Länna Gård kör ca 300 m och sväng vänster vid skylten Kvarnmyra.

Från Östhammar
Å k mot Uppsala. Tag av efter Alunda mot Almunge, i Almunge sväng mot Uppsala väg 282 sväng höger vid skylten Kvarnmyra.

Från Stockholm och Arlanda
Å k E4 till Arlanda. Kör sedan mot Almunge väg 273, i Almunge sväng mot Uppsala väg 282 sväng höger vid skylten Kvarnmyra.


Almunge Jaktskytteklubb
info@almungejsk.se